فرضیه ارسال روسیه آمریکا اوکراین

فرضیه: ارسال روسیه آمریکا اوکراین آمریکایی تجهیزات نظامی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی بعد از محاصره قطر، کشور عزیزمان ایران تنها کانال تامین غذا و دارو بود / وزیر خارجه قطر

وزیر خارجه قطر تاکید کرد که بعد از محاصره قطر به وسیله عربستان، امارات و بحرین، حریم هوایی و آبی کشور عزیزمان ایران تنها راه جهت تامین غذا، دارو و دیگر اقلام مو

بعد از محاصره قطر، کشور عزیزمان ایران تنها کانال تامین غذا و دارو بود / وزیر خارجه قطر

وزیر خارجه قطر: بعد از محاصره قطر، کشور عزیزمان ایران تنها کانال تامین غذا و دارو بود

عبارات مهم : ایران

وزیر خارجه قطر تاکید کرد که بعد از محاصره قطر به وسیله عربستان، امارات و بحرین، حریم هوایی و آبی کشور عزیزمان ایران تنها راه جهت تامین غذا، دارو و دیگر اقلام مورد نیاز قطر بوده است.

به گزارش ایسنا، محمدبن عبدالرحمان آل ثانی وزیر خارجه قطر روز پنج شنبه در بخشی از سخنان خود در مورد ایران، گفت: کشور عزیزمان ایران اکنون تنها کانال جهت وارد کردن دارو، غذا و دیگر اقلام مورد نیاز قطر هست. ما دارای مرز یکسان و نیز میدان گازی با کشور عزیزمان ایران هستیم؛ بنابراین داشتن چنین ارتباطی با کشور عزیزمان ایران طبیعی هست. بعد از محاصره تنها راه های آبی و هوایی در اختیار قطر جهت وارد کردن دارو و غذا از طریق کشور عزیزمان ایران بوده است.

بعد از محاصره قطر، کشور عزیزمان ایران تنها کانال تامین غذا و دارو بود / وزیر خارجه قطر

ویدر عین حال افزود: این به معنی آن نیست که با کشور عزیزمان ایران توافقی داریم یا از طریق سیاسی به کشور عزیزمان ایران نزدیک شده است ایم، این هرگز جهت ما یک گزینه نبوده هست. ما با بسیاری از سیاست های کنونی کشور عزیزمان ایران مخالف هستیم.

وزیر خارجه قطر ادامه داد: در خصوص پرسشها سوریه، عراق و یمن دو طرف رودرروی یکدیگر قرار دارند. ما باید در منطقه به یک توافق دست یابیم که همه کشورها به تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و در امور یکدیگر دخالت نکنند.

وزیر خارجه قطر تاکید کرد که بعد از محاصره قطر به وسیله عربستان، امارات و بحرین، حریم هوایی و آبی کشور عزیزمان ایران تنها راه جهت تامین غذا، دارو و دیگر اقلام مو

او تاکید کرد: تنها راه حل اختلاف با کشور عزیزمان ایران از طریق راه حل سیاسی است.

واژه های کلیدی: ایران | کانال | حریم هوایی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs