فرضیه ارسال روسیه آمریکا اوکراین

فرضیه: ارسال روسیه آمریکا اوکراین آمریکایی تجهیزات نظامی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی متن نامه ظریف به موگرینی و آمانو راجع به تخطی آمریکا از مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱

متن نامه ظریف به موگرینی و آمانو راجع به تخطی آمریکا از مفاد برجام و قطعنامه 2231 منتشر شد.

متن نامه ظریف به موگرینی و آمانو راجع به تخطی آمریکا از مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱

متن نامه ظریف به موگرینی و آمانو راجع به تخطی آمریکا از مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱

عبارات مهم : آژانس

متن نامه ظریف به موگرینی و آمانو راجع به تخطی آمریکا از مفاد برجام و قطعنامه 2231 منتشر شد.

به گزارش ایسنا، متن نامه ظریف به موگرینی و آمانو بدهید شرح است:

متن نامه ظریف به موگرینی و آمانو راجع به تخطی آمریکا از مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱

عالیجنابان

هدف از نوشتن این نامه، جلب توجه شما به اقدام دیگری از سوی آمریکا است که مغایر با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بوده، و اگر جهت آن چاره جویی نشود، اعتبار آژانس را به چالش خواهد کشید. در خبرها به طور وسیعی گزارش شده است است که نماینده دائم آمریکا در شرکت ملل متحد «به وین سفر خواهد کرد تا نگرانی های دولت آمریکا در خصوص توافق هسته ای کشور عزیزمان ایران را با آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد بحث قرار دهد» و «آژانس را در خصوص پایبندی کشور عزیزمان ایران به توافق تحت فشار قرار دهد».

متن نامه ظریف به موگرینی و آمانو راجع به تخطی آمریکا از مفاد برجام و قطعنامه 2231 منتشر شد.

اگرچه مقامات آمریکایی آزاد هستند که به وین یا هر جای دیگری سفر کنند، و اگرچه مسئولین آژانس حق دارند افراد متفاوت را به حضور بپذیرند، ولی نشانه اعلام شده است این دیدار موجب برانگیخته شدن نگرانی های جدی نسبت به تخطی های زیاد از متن و روح برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ می شود، که این بار علاوه بر این می تواند اعتبار آژانس را – که نقش حیاتی جهت رژیم عدم اشاعه به طور کلی و جهت برجام به طور اخص دارد – خدشه دار سازد.

از یک سو، حتی پیش از اینکه این دیدار محقق شود، نحوه برنامه ریزی و اعلان عمومی آن و پیامی که ارسال می کند، به لحاظ فضای عدم اطمینان و ابهام آمیزی که این دیدار جهت ایجاد آن طراحی شده است هست، عواقب مخرب قابل ملاحظه ای جهت اجرای موفقیت آمیز برجام به دنبال دارد. از این منظر، این هم نمونه دیگری از «سوء نیت» حکومت آمریکا، با نشانه محدود کردن انتفاع کشور عزیزمان ایران از توافق هست؛ یعنی همان رویه ثابتی که نهادها و ارگان های متفاوت در ایالات متحده از زمانی که برجام حتی هنوز در دست مذاکره بود در پیش گرفته اند، و مستمرا در دولت فعلی این کشور به نحو وخیم تر و آشکارتری شدت یافتن شده است هست. همانند سایر نمونه هایی که در نامه های پیشین من به نماینده عالی اتحادیه اروپایی اشاره شد، این اقدام در تغایر هم با روح و هم متن برجام، خصوصا بندهای ۲۶، ۲۸ و ۲۹ آن است.

علاوه بر این، این دیدار با هدفی که جهت آن اعلام شده است هست، با مفاد مختلفی از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در خصوص نقش آژانس و ضرورت صیانت از استقلال آن و حفاظت از اطلاعات حساسی که در معرض اطلاع آژانس قرار می گیرد نیز ناهمخوان هست. شورای امنیت به نحوی آشکار بر «نقش اساسی و مستقل آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستی آزمایی پایبندی به موافقتنامه های پادمان» تاکید کرده هست. متاسفانه، برداشت عمومی جامعه بین المللی از این دیدار و نشانه اعلامی آن مبنی بر «تحت فشار قرار دادن آژانس» آن است که این تلاشی است عیان و گستاخانه از سوی یک عضو دائم شورای امنیت – که آشکارا نسبت به برجام خصومت می ورزد و مصمم به تضعیف و نابودی آن است – جهت وارد آوردن فشار بر آژانس در اجرای وظایفی که به وسیله قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و قطعنامه های شورای حکام بر عهده آن گذاشته شده است هست، و از این طریق استقلال و اعتبار عملکرد آژانس تضعیف می شود.

متن نامه ظریف به موگرینی و آمانو راجع به تخطی آمریکا از مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱

باید تاکید کرد که – همچنانکه به وضوح در برجام و در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مندرج است – آژانس باید از «اخلال در توسعه اقتصادی و فناوری ایران» پرهیز کرده و «مقررات امنیتی مورد نیاز الاجرا و حقوق اشخاص را محترم شمرده؛ و هر احتیاط مورد نیاز را جهت حفاظت از رازها صنعتی، فناوری و تجاری و سایر اطلاعات محرمانه ای که در اختیارش قرار می گیرد مبذول دارد.» هر گونه همکاری در رویکرد مخرب دولت آمریکا در جهت تضعیف «اجرای موفقیت آمیز» برجام، یا ارائه هر نوع اطلاعاتی در خصوص کشور عزیزمان ایران و فعالیت های هسته ای ایران، که در گزارشهای معمول مدیرکل که به شورای حکام آژانس ارائه می شود درج نشده باشد، به هر شخص ثالثی از جمله به فرستاده دولت آمریکا با مقرره فوق الاشاره همخوانی نخواهد داشت.

من اطمینان دارم که مدیرکل و تیم او با این دیدار و سایر تلاشهای مشابه با امانتداری و حرفه ای گری کامل برخورد خواهند کرد. من از نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجی و سیاست امنیتی، در ظرفیت وی به عنوان هماهنگ کننده کمیسیون یکسان برجام، درخواست می کنم که این نامه را میان تمام اعضای کمیسیون یکسان توزیع کرده، و این عنوان را به دستورکار نشست آتی کمیسیون یکسان به منظور بررسی زیاد و اقدام مقتضی بیافزاید.

متن نامه ظریف به موگرینی و آمانو راجع به تخطی آمریکا از مفاد برجام و قطعنامه 2231 منتشر شد.

لطفا مراتب احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید.

محمدجواد ظریف

متن نامه ظریف به موگرینی و آمانو راجع به تخطی آمریکا از مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱

واژه های کلیدی: آژانس | امنیت | ایران | آمریکا | قطعنامه | حکومت آمریکا | مقامات آمریکا | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs